Irratsaioa zuzenean entzun

$fecha"; $dia=date("w", mktime(0, 0, 0, substr($fecha,4,2), substr($fecha,6,2), substr($fecha,0,4))); $aux="clase$dia"; $$aux="gorria"; $fecha_lu=1; $fecha_ma=2; $fecha_mi=3; $fecha_ju=4; $fecha_vi=5; $fecha_sa=6; $fecha_do=7; echo '

'; ?>
 
Execute($sql); /* while (!$rs->EOF) { $sql_aux.=" and not ( pr_hora>='".$rs->fields("in_pr_hora1")."' and pr_hora<='".$rs->fields("in_pr_hora2")."' ) "; $rs->MoveNext(); } */ $sql="select pr_codigo,pr_hora,pr_titulo,pr_subtitulo,'' as pr_descripcion,0 as tipo from t_programacion where pr_dia=$dia $sql_aux union select in_codigo,in_hora,in_titulo,in_subtitulo,in_descripcion,1 as tipo from t_instancia where in_fecha='$fecha' order by pr_hora "; //echo $sql; $rs=$conn->Execute($sql); while (!$rs->EOF) { $hora=substr($rs->fields("pr_hora"),0,2).":".substr($rs->fields("pr_hora"),2,2); $titulo=$rs->fields("pr_titulo"); $subtitulo=$rs->fields("pr_subtitulo"); $descripcion=$rs->fields("pr_descripcion"); echo '
'.$hora.' '.$titulo.'
'.$subtitulo.'
'.$descripcion.'
'; $rs->MoveNext(); } ?>
Arrate Irratiko Antenaren argazkia
Hasierara bueltau Hasierara bueltatu Albisteak ikusi Programazioa ikusi Frekuentziak ikusi Gurekin harremanetan jarri Harpidedun egiteko Historia ikusi Iragarkien prezioak ikusi Non entzuten gaituzten