Irratsaioa zuzenean entzun
Arrate Irratia zuzenean entzuteko klikatu hemen
Execute($sql); while (!$rs->EOF) { $codigo=$rs->fields("no_codigo"); $titular=$rs->fields("no_titular"); $fecha=fechaConBarras($rs->fields("no_fecha"),"eu"); echo ' '; $rs->MoveNext(); } ?>
'.$fecha.'
'.$titular.'
Albiste gehiago
Execute($sql); /* while (!$rs->EOF) { $sql_aux.="and not (pr_hora>='".$rs->fields("in_pr_hora1")."' and pr_hora<='".$rs->fields("in_pr_hora2")."')"; $rs->MoveNext(); } */ $sql="select pr_codigo,pr_hora,pr_titulo,pr_subtitulo,'' as pr_descripcion,0 as tipo from t_programacion where pr_dia=$dia $sql_aux union select in_codigo,in_hora,in_titulo,in_subtitulo,in_descripcion,1 as tipo from t_instancia where in_fecha='$fecha' order by pr_hora "; //echo $sql; $rs=$conn->Execute($sql); $i=0; while (!$rs->EOF) { $array_noticias["horas"][$i]=$rs->fields("pr_hora"); $array_noticias["titulo"][$i]=$rs->fields("pr_titulo"); $array_noticias["subtitulo"][$i]=$rs->fields("pr_subtitulo"); $array_noticias["descripcion"][$i]=$rs->fields("pr_descripcion"); $i++; $rs->MoveNext(); } if ($hora_actual<=$array_noticias["horas"][0]) $indice=0; if ($hora_actual>=$array_noticias["horas"][count($array_noticias["horas"])-1]) $indice=count($array_noticias["horas"])-1; if ($hora_actual>=$array_noticias["horas"][0] && $hora_actual<=$array_noticias["horas"][count($array_noticias["horas"])-1]) { $indice=0; $bEncontrado=false; while ($indice=$hora_actual) { $bEncontrado=true; $indice--; } $indice++; } } for ($i=$indice;$i<$indice+3;$i++) { if ($array_noticias["horas"][$i]!="") { $hora=substr($array_noticias["horas"][$i],0,2).":".substr($array_noticias["horas"][$i],2,2); $titulo=$array_noticias["titulo"][$i]; $subtitulo=$array_noticias["subtitulo"][$i]; $descripcion=$array_noticias["descripcion"][$i]; echo '
'.$hora.' '.$titulo.' '.$subtitulo.'
'; } } ?>
Albisteak ikusi Programazioa ikusi Frekuentziak ikusi Gurekin harremanetan jarri Harpidedun egiteko Historia ikusi Iragarkien prezioak ikusi Non entzuten gaituzten Hasierara bueltatu Hasierara bueltatu